BBTPPI
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

INFORMASI

MAKLUMAT LAYANAN PUBLIK
08 JAN 2020 - 15:08

 

“Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standard Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.

Dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”